abcdefefhsi
Fotoböcker | 15 Nov 2022

Sara Starkström: ”Bortglömda platser”

Dom kallar sig urbexare.

Sara Starkström: ”Bortglömda platser”

De som söker upp platser, där människor en gång bott eller arbetat, men som nu har övergivits. Stora industrier, gruvor, slott eller små bilskrotar eller torp. Man fotograferar och de flesta lämnar platsen orörd. I rörelsen Urban exploration ingår också att man aldrig uppger namn eller läge på den plats man besökt.

Starkström har fotograferat bilkyrkogårdar, bensinstationer, ett fängelse, ett sjukhus. Alla övergivna Hon har till och med hittat ett övergivet nöjesfält och en vattenruschkana.

Hon tar i texten upp att hennes dokumentationer ibland kan vara olagliga men försvarar sig med en ”urbexares hederskod” där man bland annat uppmanas att söka upp ägaren för att få tillåtelse att ta sig in på en plats.

Fotografi: Sara Starkström
Text: Sara Starkström
Förlag: Nicotext, 2022

Lyssna/läs mer