Fotoböcker | 2 Maj 2019 | Tommy Arvidson

Sebastian Sardi: ”Black Diamond”

Det brinner i  tusentals kolgruvor världen över.

Sebastian Sardi: ”Black Diamond”

 

 En slags lågintensiv eld som i en del fall har pågått i flera hundra år. Sardi har besökt ett antal kolgruvor i Indien. Han har porträtterat arbetare i det gråa förrödda landskapet. Vi möter stolta, hånfulla, trötta och förhoppningsfulla blickar. Några utfallande helsidesbilder visar ett landskap där växtligheten gett upp.

En inledande text av Sukruti Anah Staneley ger en bakgrund till dagens stenkolsindustri i Indien. Jenny Maria Nilsson har gjort en intervju med fotografen.

Fotografi: Sebastian Sardi
Text: Sukruti Anah Staneley, Jenny Maria Nilsson
Formgivning: Nanni Goebel
Förlag: Kerher, 2019