abcdefefhsi
Fotoböcker | 1 Dec 2018

Thomas Malmsborg "Återbesök"

Thomas Malmsborg

 

I några små berättelser funderar Malmsborg över det där med att resa och att återvända. Andra historier handlar om att bygga ett skåp i körsbärsträ eller om att fånga och tillreda en gädda. Den röda tråden kan kanske sägas vara livets små förtretligheter och glädjeämnen.

Varje berättelse är illustrerad med bilder som mer eller mindre hänger ihop med texten. Bilder från 1970-talet fram till idag. Porträtt på vänner, kärestor och helt okända människor, eller iakttagelser från olika platser i världen.

Fotografi: Thomas Malmsborg
Text: Thomas Malmsborg
Förlag: GLM förlag 2018