Fotoböcker | 20 Juni 2022 | SFF

Thomas Wågström: ” Case closed”

Ibland känner bildskapare behov av att se tillbaka.

Thomas Wågström: ” Case closed”

Som titeln antyder så får vi här ta del av en sammanfattning av en lång fotografisk verksamhet. Bokens första del innehåller bilder från ”På insidan av allvaret: ett tillstånd” en bok som utgavs 1994 och som handlar om Kustjägarutbildningen vid KA 1 på Rindö och Korsö. Därefter följer en bildserie om boxare. De som följt fotografens arbeten känner även igen bilder ur hans böcker med gamla föremål, moln och nackar, samt fotografier tagna från ett fönster.

 Här har bilderna ställts samman på ett nytt sätt. De svartvita bilderna signalerar ofta ensamhet. I omslagets självporträtt ser vi blott skuggan av den avbildade personen. I en gatubild är de parkerade bilarna borta, endast de mörka rutorna i den omgivande snön visar att där har funnits något.

 Bokens sista bilder föreställer öde fält i ett dimmigt gråväder. Regn har hamnat på linsen. I horisonten skymtar en skog eller en stad.

Fotografi: Thomas Wågström
Text: Karl Ove Knausgård, Niclas Östlind
Förlag: wagström books, 2022
Formgivning: Thomas Wågström

Läs mer

Läs ännu mer