Fotoböcker | 4 Mars 2020 | Tommy Arvidson

Tobias Barenthin Lindblad: Medan Svensson sover”

Ibland är dokumentationen viktigare än formen.

Tobias Barenthin Lindblad: Medan Svensson sover”

Det hävdar upphovspersonen till denna bok. Den är en ” avslappnad throwup” enligt densamme.

Ämnet är den grafittikonstform som kallas tags. Alltså där man målar/sprayar sin signatur på både möjliga och smått omöjliga ställen.

Barhentin Lindblad har tagit på sig kulturgärningen att dokumentera tags i Stockholmstrakten under tjugosju års tid.

Det här är en nördig förteckning över det som en del kallar klotter eller nedskräpning. Hatat av många. Men det kan knappas förnekas att utövarna är väldigt måna om ett artistiskt utövande.

Så här säger författaren om bokstaven x: ”För egen del undviker jag bokstaven X så gott det går. Otroligt svår att få till.”

Boken ger en inblick i en värld som de flesta hastar förbi, om de ens hinner se de budskap som ofta tvättas bort, medan Svensson sover.

 

Fotografi och text: Tobias Barenthin Lindblad
Formgivning: Martin Mander Ander 
Förlag: Dokument Press, 2019

Läs mer