Fotoböcker | 3 Nov 2018 | Tommy Arvidson

Torbjörn Skogedal: "Hornborgasjön, lockelsens landskap"

Hornborgasjön sägs vara Sveriges viktigaste fågelsjö.

Torbjörn Skogedal:

 

Trandansen under vårvintern lockar stora skaror av fågelskådare och fotografer. Men sjön är en viktig fågellokal även under resten av året.

Skogedal följer förändringarna i landskapet under ett helt år. Focus ligger på de olika fågelarterna men vi får också lära känna andra djur. I ett kapitel beskrivs hur sjön bildades och hur den blev populär bland förbipasserande fåglar. Det berodde på de mängder av potatisavfall som blev kvar efter brännvinstillverkningen under 1800-talet!

Boken är en storslagen översikt över Hornborgasjön och dess omgivningar. Allt ifrån insekter till traktens alla kyrkor beskrivs.

Fotograf: Torbjörn Skogedal
Text: Torbjörn Skogedal
Formgivning: Per Kollberg
Förlag: Votum, 2018

Läs mer