abcdefefhsi
Fotoförfattarna | 23 Sept 2019

Lämna in bidrag till Svenska Fotobokspriset 2020! [ansökan]

Sista ansöknings- och inlämningsdag till Svenska Fotobokspriset 2020 är 16 december 2019. I februari 2020 presenteras de nominerade och den 11 mars tillkännages vinnare på Fotoboksgalan på Bio Rio i Stockholm.

Lämna in bidrag till Svenska Fotobokspriset 2020! [ansökan] Foto: Stina Stjernkvist

Foto: Stina Stjernkvist

Vem kan söka priset?
• Boken ska vara utgiven under 2018 eller 2019 och inte nominerad tidigare.
• Upphovspersonen ska vara svensk medborgare eller folkbokförd i Sverige.
• Priset ges endast till nu levande fotografer.
• Boken ska vara tryckt och försedd med ISBN-nummer.
• Pliktexemplar av boken ska skickas till de sju svenska referensbiblioteken. Mer info här.
• Av böcker som blir nominerade skall 5-6 exemplar skickas in för marknadsföring och referens.
• Styrelseledamot i Fotoförfattarna eller jurymedlem får inte söka priset, men kan lämna in
böcker utom tävlan.

Sammansättning av jury och kriterier för jurybedömning:
• I centrum för priset står det egna fotografiska författarskapet. 
• Böckerna bedöms efter innehållets idé och genomförande. 
• Det ska finnas en korrespondens mellan den fotografiska gestaltningen och bokens form. 
• Bokens och innehållets kvalitet liksom fotografiernas verkshöjd och originalitet ska tillmätas stor vikt.
• Juryn består av max 5 personer som har en bred kompetens och erfarenhet av arbete med
fotografiska projekt, författarskap och bokproduktion. 
• Juryn utses av styrelsen för Fotoförfattarna.

Inlämning kostar 200 kr inkl moms för icke Fotoförfattarmedlemmar (medlemskap i Fotoförfattarna kostar 170 kr/år utöver SFFs medlemsavgift).
Betala in 200 kr (ink moms) till bankgiro 274-9075. Märk betalningen: Fotobokspriset + ditt namn.

I juryn sitter Ashik Zaman, chefredaktör och curator, konstnären Helena BlomqvistLinda Bergman, konstnär/fotograf, fotografen Micke Berg och grafiska formgivaren Patric Leoläs mer

Ansökan till Svenska Fotobokspriset 2020 görs nedan.
Ett exemplar av boken skickas med företagspost eller budas till:
Svenska Fotografers Förbund
Hornsgatan 103
117 28 Stockholm
Märk: Fotobokspriset
Du kan även lämna in den personligen till oss. OBSERVERA att vi den 16 december är på plats på kansliet till kl 18:00.