Fotobokspriset | 20 Mars 2024 | SFF

Things Change Anyway vinner Svenska Fotobokspriset 2024

MC Coble och Louise Wolthers tog emot Svenska Fotobokspriset 2024 för boken Things Change Anyway.  

Things Change Anyway vinner Svenska Fotobokspriset 2024

Elina Birkehag, MC Coble, Jenny Lindhe, Louise Wolthers, Thomas Wågström, Kjell-Åke Andersson och Fia Djerf. Foto: Hendrik Zeitler

Svenska Fotobokspriset 2024 tilldelas Things Change Anyway av den icke-binära trans*konstnären och fotografen MC Coble och konsthistorikern Louise Wolthers. Vinnarboken är ett dynamiskt montage över tid och rum, en demonstration i queer tid, presenterad som en dagbok utan kronologi eller hierarki.

Juryns motivering: 

Verket manifesterar bejakandet av ett tillstånd i ständig förändring, i en symbiotisk process som vänder och vrider på det queera. Det politiska möter på ett sömlöst sätt det personliga, där det mest sårbara korsbefruktas med det generellt existentiella. Dubbelheten avspeglas även i bokens form, med en innovativ struktur i kombination med grafisk illustration och text, som genomsyras av en brinnande strävan efter frigörelse. Läsningen blir ett intimt möte som visar hur vi kan bli modigare tillsammans. 

Things Change Anyway utgör en blandning av vinnarparets gemensamma bilder från över ett decennium, presenterat tillsammans med MC Cobles intensiva teckningar samt fem essäer av Louise Wolthers.  Här speglas hur förändring, queert släktskap och icke-mänsklig anknytning kan se ut. Allt presenterat i en icke-linjär dagbok i en konstellation av ögonblick i livet som pågår här och nu. Ämnena kretsar kring den egna relationen, familjen, vänner och naturen. Det handlar också om förändring, könsaffirmerande transition och om utmaningar med klimakteriet.

– Louise och jag gick igenom olika kroppsliga förändringar samtidigt som relationen, arbetet och livet pågick. Men det fanns inget tydligt före och efter i processen, något vi tagit med oss in i boken genom att undvika ett tydligt narrativ. För att kunna ta till sig den från alla synvinklar behöver den vändas och vridas och upplevas från olika håll, säger MC Coble.

Konstnären MC Coble (hen, 1978) är en icke-binär, trans*konstnär med fotografi, teckning och performance som sina främsta uttrycksformer. Hen har en Master of Fine Arts från The George Washington University och har bland annat arbetat som senior lektor vid HDK Valand, Högskolan för konst och design, och som professor vid Det Fynske Kunstakademi. I hens konstnärliga praktik är inriktningen ofta trans/queeraktivistisk.

Konst- och fotohistorikern Louise Wolthers (hon, 1974) är fil.dr. i konsthistoria och forskningsledare och kurator vid Hasselbladstiftelsen. Hon forskar om fotografiets teori, historia och samtida praktiker med övervakning, dekolonisering och queerness som huvudintressen. 

————-

Årets vinnare och nominerade har utsetts av en jury bestående av:

Dawid (Björn Dawidsson), fotograf och konstnär, Stefan Bladh, fotograf och filmare, Sara Meidell, kulturjournalist och författare, Sepidar Hosseini, multidisciplinär art director, grafisk formgivare och bildkonstnär, Maja Daniels, fotografibaserad konstnär, filmare och vinnare av Svenska Fotobokspriset 2020 med boken Elf Dalia. Läs mer om juryn här. 

————-

Läs intervju med vinnarna MC Coble och Louise Wolthers om boken Things Change Anyway: ”Att berätta säker från A-B är tråkigt”

Samt de nominerade: 

Jenny Lindhe Tingen: ”Jag ville kunna öppna och stänga sorgen”

Kjell-Åke Andersson Kära Aspudden: ”De kände en jävla stolthet mitt i allting”

Elina Birkehag D for Daughters: Träden är ett levande arkiv

Thomas Wågström Case Closed: ”Jag har samma tonläge oavsett vad jag gör”