abcdefefhsi
Fotobokspriset | 2 Jan 2024 | SFF

Möt alla bidragen till Svenska Fotobokspriset 2023 i Lund

Från nordligaste Norge till Stockholms gängkonflikter och viljan att skapa en historia om en mormor. Det är några av berättelserna som skildras i de drygt 90 bidragen som skickades in till Svenska Fotobokspriset 2023. 

Möt alla bidragen till Svenska Fotobokspriset 2023 i Lund

Foto: Susan Båge

Till och med mitten av februari 2024 kan du bläddra i dem alla på Lunds stadsbibliotek.