Fotobokspriset | 21 Mars 2024 | SFF

Olle Essvik vinner Lilla Fotobokspriset 2024

År 2024 markerar första året med den nyinstiftade kategorin Lilla Fotobokspriset som tilldelades Olle Essviks fotobok Vindstädningen.

Olle Essvik vinner Lilla Fotobokspriset 2024

Foto: Hendrik Zeitler

Olle Essvik är den första vinnaren av Lilla Fotobokspriset, en nyinstiftad kategori i Svenska Fotobokspriset. Lilla Fotobokspriset har tillkommit för att uppmärksamma den rika flora av fotografisk litteratur som ofta ges ut i mindre upplagor.

Olle Essvik är konstnär och fotograf och undervisar som lektor på HDK-Valand, bland annat i ämnet artists’ books. I hans bokprojekt, Vindstädningen (rojal förlag), är det material, minnen och artefakter från just ett vindsförråd som utgör både innehåll och utformning. Uppe på vinden, som inte hade rensats på över 20 år, fascinerades Olle Essvik av sina upptäckter och de minnen de väckte. I förrådet fanns saker som valts bort eller tillhörde en annan tid, helt undangömda och bortglömda. Objekt som blev åtkomsten till ett minne. Vindstädningen ges ut i handbundna exemplar med variationer i upplagan där även omslagen varierar.

Årets vinnare och nominerade har utsetts av en jury bestående av:

Dawid (Björn Dawidsson), fotograf och konstnär, Stefan Bladh, fotograf och filmare, Sara Meidell, kulturjournalist och författare, Sepidar Hosseini, multidisciplinär art director, grafisk formgivare och bildkonstnär, Maja Daniels, fotografibaserad konstnär, filmare och vinnare av Svenska Fotobokspriset 2020 med boken Elf Dalia. Läs mer om årets jury här.