Fotobokspriset | 14 Dec 2018 | SFF

Glöm inte att söka Svenska Fotobokspriset 2019

Glöm inte att söka Svenska Fotobokspriset 2019

Anmälan till Svenska Fotobokspriset 2019 är öppen! Sista ansökningsdag och inlämningsdag är 31 december 2018. Priset delas ut fredagen den 5 april i Stockholm. 

Vem kan söka priset?
• Boken ska vara utgiven under de två senaste kalenderåren och inte nominerad tidigare.
• Upphovspersonen ska vara svensk medborgare eller folkbokförd i Sverige.
• Priset ges endast till nu levande fotografer.
• Boken ska vara tryckt och försedd med ISBN-nummer.
• Pliktexemplar av boken ska skickas till de sju svenska referensbiblioteken. Mer info här.
• Styrelseledamot i Fotoförfattarna eller jurymedlem får inte söka priset, men kan lämna in
böcker utom tävlan.
Ett exemplar av boken skickas med företagspost eller budas till:
Svenska Fotografers Förbund
Hornsgatan 103
117 28 Stockholm
Märk: Fotobokspriset. Du kan även lämna in den personligen till oss, tänk då på att kansliet har julstängt 22 dec – 7 jan.

Sammansättning av jury och kriterier för jurybedömning:
• I centrum för priset står det egna fotografiska författarskapet. 
• Böckerna bedöms efter innehållets idé och genomförande. 
• Det ska finnas en korrespondens mellan den fotografiska gestaltningen och bokens form. 
• Bokens och innehållets kvalitet liksom fotografiernas verkshöjd och originalitet ska tillmätas stor vikt.
• Juryn består av max 5 personer som har en bred kompetens och erfarenhet av arbete med
fotografiska projekt, författarskap och bokproduktion. 
• Juryn utses av styrelsen för Fotoförfattarna.

Inlämning kostar 200kr inkl moms för icke Fotoförfattarmedlemmar (medlemskap i Fotoförfattarna kostar 170kr/år utöver SFFs medlemsavgift).
Betala in 200 kr (ink moms) till BankGiro 274-9075. Märk betalningen: Fotobokspriset + ditt namn.