Fotobokspriset | 15 Dec 2020

Svenska Fotoboksprisets kataloger digitalt

Nu finns tidigare kataloger från åren 2002-2020 från Svenska Fotobokspriset att läsa digitalt på vår hemsida. Vi har ställt ett par frågor till Sara R. Acedo, grafisk formgivare, som gjort de senaste fem katalogerna.

Svenska Fotoboksprisets kataloger digitalt

Sara R. Acedo

Hur har arbetet varit?
– Det här är ett himla roligt uppdrag! Eftersom jag som formgivare främst arbetar med just böcker så är det är en ynnest att få tillfälle att se i så många fotoböcker, även om det sällan är mina favoriter bland de inskickade som har vunnit. Det också fint att se att olika jurygrupper sätter sin tydliga prägel på vika som nomineras.

Vad tycker du är viktigt med katalogen?
– Katalogen i sig: att det är en sammanställning av vilka fotoböcker som getts ut ett visst år. Och synliggöra just fotobokens egna särart. Ur ett formgivarperspektiv: att få fram är att det är just fotoboken som prisas, inte fotografierna. Därför avbildar vi omslag plus hela uppslag och inte lösrykta fotografier.

Vad har varit utmanande?
– Svårt att säga. Det finns en del tekniska svårigheter så klart, som att omvandla info från exel-ark till listor (när det gäller sammanställningarna över samtliga inskickade bidrag). En annan svårighet är att information är inkonsekvent eller saknas, men det hjälper redaktören och kansliet till med. Största utmaningen, som med allt formgivningsarbete är nog att få till en bra rytm på uppslagen. Men det ÄR ju mycket vad arbetet är: att göra ett urval (vilka sidor vi ska fotografera av och ha med) och sen presentera dem på bästa sätt. Och att välja omslagsbild så klart.

Här kan du bläddra i katalogerna från Svenska Fotobokspriset.