Fotobokspriset | 1 Sept 2020

Fotoböcker och artist talks på Skissernas Museum

Svenska Fotoboksprisets vandringsutställning landar snart på Skissernas museum i Lund. Artist talks med Anna Clarén och Maja Daniels. Foto: Anna Clarén.

Fotoböcker och artist talks på Skissernas Museum Foto: Anna Clarén

Den 6 oktober öppnar utställningen där samtliga drygt 100 tävlingsbidrag visas. Böckerna är tillgängliga så att man kan bläddra i dem, läsa dem och känna på dem.

– Vi är glada över att få vara med och lyfta fram fotoboken som fenomen och process, säger Emma Krantz, fotograf och bildredaktör på Skissernas Museum.

Årets Fotoboksprisvinnare Maja Daniels kommer att hålla en lunchföreläsning 6 oktober och den 8 oktober håller fotografen Anna Clarén ett artist talk. Mer info på Skissernas Museums hemsida. Läs mer

En fotobok är ett universum av bild, tanke och språk, en tidspassage och ett utvidgat utrymme med en flytande sekvens av innehåll. I fotoboken försonas formen med innehållet i en önskan om ett kommunikativt utbyte. Varje bok är ett föremål för associationer, en historia med kulturella betydelser och poetiska utrymmen, och alla dessa är en del av fotobokens identitet. 

Annika Thörn Legzdins, Ordförande Fotoförfattarna, Svenska Fotografers Förbund.SFF-medlemmar får 25 % på inträde hos Skissernas Museum mot uppvisande av medlemskort.

Svenska Fotobokspriset 1996-2020

Här kan du hitta anmälan att skicka in din bok, se tidigare års vinnare och läsa mer om fotoböcker. Foto: Stina Stjernkvist. Läs mer