abcdefefhsi
Redaktionellt | 3 Mars 2020

VERK ger ut antologi

Nu samlar redaktionen för VERK ett urval av texter från tidskriften från 2016 till 2019 i form av en antologi. 

VERK ger ut antologi

–Vi har fantastiska konstnärer i Norden som vi vill uppmärksamma genom att diskutera fotografi/film och bildkonstnärskap genom VERK tidskrift och nu även med VERK antologi, säger Linda Bergman, redaktör för antologin och chefredaktör för VERK.

VERK tidskrift är en digital publikation med utgivning fyra gånger per år med fokus på nordisk kamerabaserad konst och under fyra olika teman varje år undersöks och diskuteras fältet. Att nu samla ett urval av texter ur tidskriften i en antologi är för att erbjuda möjligheten att ta del av materialet i tryckt form och för att summera en del av den tid som gått sedan tidskriften startades. I VERK antologi publiceras ett urval av texter ur tidskriften från jan 2016 – jan 2019. Läs mer