abcdefefhsi
Fotoförfattarna | 10 Juni 2019

20 fotografer får stipendium från författarfonden

Tjugo fotografer får stipendier från Sveriges Författarfond våren 2019. – Vackra böcker, egensinniga och starka böcker! Jag konstaterar att svensk fotobokkonst går framåt hela tiden, säger Ewa Stackelberg, SFFs representant i Sveriges författarfonds stipendieråd, med anledning av vårens stipendieutdelningar. 

20 fotografer får stipendium från författarfonden Foto: Helga Härenstam

Foto: Helga Härenstam, en vårens stipendiater. Bild ur pågående arbete "Ylandet & människan"

Särskild biblioteksersättning
Nina Korhonen

Femårigt arbetsstipendium
Björn Larsson

Treårigt arbetsstipendium
Helga Härenstam
Susanne Walström

Ettårigt arbetsstipendium
Mats Andersson
Johan Bävman
Simon Johansson 
Julia Lindemalm 
Kalle Sanner 
Sebastian Sardi 
Lotta Törnroth
Johan Bergmark 
Laurent Denimal 
Åke Ericson 
Ewa-Mari Johansson 
Patrik Larsson
Marie Nilsson 
Bengt Persson 
Ulrika Pousette 
Helena Savio

Ewa Stackelberg som i egenskap av SFF-medlem sitter med i Sveriges författarfonds stipendieråd säger så här om om vårens stipendieutdelningar: 

– Om förra omgången kännetecknades av begåvade debutanter så har vårens fotoböcker till stor del varit resultat av mångåriga, genomarbetade och djupt personliga projekt inom olika genrer – natur, rockmusik, arkitektur, mat, konst, berättelser om Sverige och världen. Vackra böcker, egensinniga och starka böcker! Jag konstaterar att svensk fotobokkonst går framåt hela tiden.

Kvaliteten bland stipendiaternas verk är genomgående mycket hög och ämnena varierade: kolarbetare i Indien, särlingar på skånsk landsbygd, bilvrak i folkhemmets efterdyningar, dova naturskildringar med existentiell underton, modernistisk arkitektur, djur på zoo, stadspromenader och andra promenader, romernas verklighet, isländska sagohästar, relationen till en moder och relationen till kvinnokroppen, svenska pappalediga män och självbiografiska bildberättelser med utgångspunkt från det stora havet eller en svunnen tid på en afrikansk missionärsstation.

Fler kvinnor denna gång, något som aldrig hänt så länge jag suttit i stipendierådet- kanske ett historiskt genombrott?

Sök stipendier ur författarfonden
Nästa ansökningsperiod till Sveriges författarfond är 20 augusti – 20 september 2019. Söker gör du på fondens webb.

Om fonden
Författarfonden fördelar arbetsstipendier m.m. två gånger per år. De flesta fördelas ur biblioteksersättningen, men därutöver finns också andra statliga bidrag och stipendier som söks och beslutas tillsammans med stipendierna ur biblioteksersättningen. 

Vissa stipendier m.m. kan bara sökas en av dessa ansökningsomgångar. Det gäller särskild biblioteksersättning som fördelas endast på våren (söks 1 februari – 1 mars); det gäller också de s.k. konstnärsbidragen som bara fördelas på hösten (söks 20 augusti – 20 september).