Fotoförfattarna | 14 April 2020

Böcker, bibliotek och berättande

Fotoförfattarnas ordförande Annika Thörn Legzdins skriver om Böcker, bibliotek och berättande, i senaste numret av VERK (nr: 02 – 2020). 

Böcker, bibliotek och berättande Läsande barn på stadsbibliotekets södra filials ungdomsavdelning. 1928-1928 Fotograf: Malmström, A.

FOTOGRAFI: Läsande barn på stadsbibliotekets södra filials ungdomsavdelning. 1928-1928 FOTOGRAF: Malmström, A. BILDNUMMER: E 15917 Stadsmuseet i Stockholm

”Bibliotekens betydelse för lagring och bevarande av litteratur och människans förmåga att distribuera böcker och kunskap har haft en avgörande betydelse för den historiska utvecklingen i vårt samhälle. Man kan väl säga att våra förfäder trodde att tillgången till kunskap inte bara bringade lycka, välstånd, hälsa och rikedom åt människan utan även att det skulle lägga grunden till ett jämlikt och rättvist samhälle.” 

Läs hela texten här på http://www.verktidskrift.se.

Bild: Läsande barn på Stadsbibliotekets södra filials ungdomsavdelning. 1928-1928. Fotograf: Malmström, A. Stadsmuseet i Stockholm.