abcdefefhsi
Fotoförfattarna | 23 Nov 2023 | SFF

De får åka till Kavalla 2024

Idag gratulerar vi Jessica Segerberg, Roine Magnusson, Cecilia Grönberg, Ulf Isacson, Lisa Thanner och Marie Andersson som alla tilldelats Fotoförfattarnas vistelsestipendium till Kavalla i Grekland.

De får åka till Kavalla 2024

Foto: Cecilia Grönberg

Jessica Segerberg  kommer att arbeta med ett personligt foto- och textprojekt som skildrar människors tappade kopplingar i Tornedalen, såsom språk, plats och rötter tillsammans med en personlig berättelse om rotlöshet. Det är dokumentära porträtt tagna i Tornedalen kombinerat med egna familjebilder från Tornedalen/Sörmland under 1940/1990-talet. De korta texterna ska i boken finnas på meänkieli och svenska.

Roine Magnusson fortsätter jobba med ett långsiktigt projekt kring människans kontakt eller okontakt med naturen, och filtret som vi har i mellanrummet. Det mellanrummet undersöker han vidare.

Cecilia Grönberg kommer fokusera på arbetet med ett bok- och utställningsprojekt om analoga fotografiska praktiker som tar sig an frågor om framkallning, mörkrum, exponering, film, emulsioner och en mängd skilda material och praktiker som inte kom att få någon fortsättning inom digitala fotografiska system.

Ulf Isacson söker tid och arbetsro för att sammanställa ett arbete om integration. Efter flyktingströmmen 2015 tyckte många kommuner och regioner runt om i landet att de hade kris i sitt asylmottagande. Åre Kommun däremot såg positivt på situationen. Den positiva inställningen väckte Ulfs nyfikenhet  och sedan 2018 har han kontinuerligt fotograferat några familjer och ensamkommande bosatta i Åre med omnejd.

Lisa Thanner kommer att fokusera på en kommande bok om att föda barn. Närmare bestämt en bildrik bok för nysvenskar och de med funktionsvariationer som ska vara klar  till 2024/2025. Hon ser fram emot att  att fokusera på urval, struktur och redigering i den inspirerande miljön Kavalla erbjuder.

Marie Anderssons konstnärskap handlar ofta om olika projekt kring landskapet såsom immateriella företeelser försvinnande, förlust, gränser, tid, minnen och väder. I Kavalla kommer hon arbeta med ett projekt kring tid, vatten och ljus i landskapet men också likt en detektiv fläta historiska delar med de egna iakttagelserna på plats. Hon känner att just Grekland kan bli en speciell plats för detta utforskande.

Kavalla-stipendierna delas ut en gång per år av Fotoförfattarna inom förbundet. Nästa ansökningsperiod infaller hösten 2024, och du hittar mer information och kriterier här.