Fotoförfattarna | 7 Dec 2022 | SFF

De får stipendium till Kavalla 2023

Vi gratulerar Ola Kjelbye, Alexandra Lige Berglund, Björn Nilsson, Xenia Nikolskaya, Cecilia Nordstrand och Maj-Lis Andersen som alla tilldelats Fotoförfattarnas vistelsestipendium till Kavalla i Grekland.

 

De får stipendium till Kavalla 2023

© Xenia Nikolskaya

Hur planerar stipendiaterna att spendera tiden i Kavalla? 

Maj-Lis Andersen vill med projektet ”I stå” undersöka och synliggöra egna och andras drömmar och värderingar. 

Xenia Nikolskaya planerar att arbeta med sin fars, Vladimir Nikitins (1944-2015), fotoarkiv som hon fick ärva efter hans bortgång. 

Alexandra Lige Berglund ämnar färdigställa boken POOL TO POOL, som är en ordlek som syftar både till swimmingpool och att tillhöra ett sammanhang. 

Björn Nilsson fortsätter med projektet “Samtal misslyckades”. Vi blir genom arv, traditioner och media ofta fostrade i hur en man och kvinna ”ska vara” och förhålla sig till varandra i en kärleksrelation. Så vad händer med manligheten om kvinnan till exempel börjar tjäna mer pengar än mannen?  

Ola Kjelbye arbetar vidare med ett pågående bokprojekt om staden och stadsbyggnad – med bilder från Göteborg. På plats i Kavalla avser han att söka upp byggarbetsplatser som kan anknyta till de bilder han skapar i Göteborg.

Cecilia Nordstrand fortsätter arbete med filmen om sin mamma. En film om åldrande och död, konstnärsskap och längtan till havet.

Kavalla-stipendierna delas ut en gång per år av Fotoförfattarna inom förbundet. Nästa ansökningsperiod är hösten 2023, och du hittar mer information och kriterier här.