Fotoförfattarna | 3 Juli 2020 | SFF

Fotobokcirkel med SFF & CFF hösten 2020

Välkommen på fotobokcirkel i höst med Elin Berge i Umeå.

Fotobokcirkel med SFF & CFF hösten 2020

Foto: Elin Berge

Fotoboken är en viktig och starkt växande uttrycksform inom fotografi. I denna cirkel finns möjligheter att diskutera utvalda fotoböcker. Tillsammans går vi bland annat igenom böckernas bildsekvens, bilden och textens förhållande, fotografens intention och metod, utförande och djupliggande mening. Cirkeln vänder sig till fotografer som själva arbetar med fotoböcker och andra fotointresserade som vill få en djupare insikt i berättandet med fotografi i bokform. I cirkeln diskuteras klassikerna Nan Goldins Ballad of sexual dependency, Alec Soths Sleeping by the Mississippi och Sune Jonssons Byn med det blå huset. 

Till varje träff har de medverkande möjlighet att ta med sig egna favoritböcker att diskutera. Cirkeln leds av Elin Berge, fotograf som tidigare gjort fotoböckerna Slöjor, Drottninglandet och Kungariket och som kom med sin fjärde bok Awakening mars 2020.  

När:  
Tisdag 8/9 kl 17.30-20.00. Första träffen blir en introduktion med bokcirkeln mellan 17.30-18.30, därefter ett samtal öppet för publik där Elin Berge presenterar sin fotobok Awakening.
Tisdag 22/9 kl 18.00-20.00 Nan Goldins Ballad of sexual dependency, Alec Soths Sleeping by the Mississippi
Tisdag 6/10 kl 18.00-20.00 Sune Jonssons Byn med det blå huset. Deltagarnas önskemål. 

Var:
Bokcafé Pilgatan, Pilgatan 14, Umeå
Kursledare: Elin Berge
Kostnad: 400kr/person för medlemmar i Centrum för fotografi eller Svenska Fotografers Förbund. Övriga 500kr/person. 
Antal deltagare: max 10
Anmälan: till info@centrumforfotografi.se, märk med ”Fotobokcirkel Umeå”. Deadline för anmälan är 1 september. Anmälan är bindande men om lägsta antal kursdeltagare inte uppnås förbehåller vi oss rätten att ej att genomföra cirkeln.
Om cirkeln ej kan genomföras på plats pga rådande restriktioner kommer den att ske digitalt.
Cirkeln är ett samarbete mellan Fotoförfattarna/Svenska Fotografers Förbund och Centrum för fotografi.