Fotoförfattarna | 19 Aug 2022 | SFF

Fotofokus: Den fotografiska teknikens olika språk

Från mörkrummet till instagram. Hur mycket påverkar tekniken det fotografiska berättandet? Välkommen till ett samtal med fotograferna Jenny Källman och Per Englund. Moderator: Jenny Morelli, chefredaktör Fotografisk Tidskrift.

Fotofokus: Den fotografiska teknikens olika språk

Foto: Fr. v till h. Per Englund, självporträtt, Jenny Morelli, foto: Margareta Bloom Sandebäck, Jenny Källman, självporträtt.

Jenny Källmans arbete rör sig i gränslandet mellan det dokumentära och det iscensatta fotografiet. Jenny Källman är representerad på bland annat i Hasselblad Foundation, Moderna museet samt på ett flertal institutioner och i privata samlingar. Bland flera uppmärksammade samlingsutställningar Det synliga (2014) Artipelag och Golden Sunset(2017-2018) Moderna Museet. Jenny Källman medverkar även med ett verk i den aktuella utställningen Tuija Lindström Valokuva- det egna språket.

Per Englund är fotograf och fotoförfattare, har publicerat ett femtontal fotoböcker. Englunds praktik fokuserar i huvudsak på fotoboken, där boken fungerar både som fysiskt objekt och publiceringsform. Han rör sig fritt mellan analoga och digitala tekniker och blandar småskaligt bokhantverk med massproduktion.

Jenny Morelli är chefredaktör för Fotografisk Tidskrift.

Samtalet äger rum onsdag 24 augusti kl 18.30-19.30 i Tuija Lindströms utställning Valokuva- det egna språket, Galleri 5, vån 5 Kulturhuset Stadsteatern i Stockholm. 

Fotofokus är ett samarbete mellan Kulturhuset Stadsteatern, Fotoförfattarna inom Svenska Fotografers Förbund samt CFF – Centrum för Fotografi.