Fotoförfattarna | 19 Sept 2011

Fotoförfattarna på bokmässan

Fotoförfattarnas monter på bokmässan i Göteborg ligger i år på ny plats en trappa upp med monternummer G01:17.

I år har vi inga aktiviteter i montern förutom att vi visar upp de nominerade böckerna plus samtliga 105 inlämnade böcker till Svenska Fotobokspriset.

Fotoförfattarna inom Svenska Fotografers Förbund har valt att lyfta ut prisutdelningen av Svenska Fotobokspriset från bokmässan och arrangerar i stället Svenska Fotoboksprisdagen på Hotell Rival, Stockholm den 1 november. Under Svenska Fotoboksprisdagen kommer det att arrangeras en bokreview, föreläsningar och fotografpresentationer och på kvällen blir det presentation av de nominerade fotograferna och deras böcker samt prisutdelning. Vi hoppas med denna satsning på Svenska Fotobokspriset med en egen dag att nå ut lite bredare och på så sätt skapa uppmärksamhet på fotoboken som genré och de i år nominerade fotografernas böcker. Program för arrangemanget på Rival 1 november kommer att presenteras senare.