abcdefefhsi
Fotoförfattarna | 30 Maj 2023 | SFF

Från idé till färdig bok: Anette Nilsson

Hur går det till att göra en bok? Under hösten arrangerar Landskrona bibliotek en serie föreläsningar där tre fotoboksförfattare presenterar sina böcker under rubriken Från idé till färdig bok.

Från idé till färdig bok: Anette Nilsson

Foto: Anette Nilsson

Anette Nilsson har arbetat som fotograf sedan slutet på 80-talet, först som pressfotograf, sedan inom media och reklambranschen. Nu kombinerar hon egna projekt och frilansuppdrag, med en tjänst som fotograf och bildredaktör på Märta Måås-Fjetterström i Båstad. Anette har under åren medverkat i olika böcker, bland annat konstboken ”se på mattorna – det är jag”.
 
Genom kameralinsen och under ett oändligt antal timmar har Anette följt med sin 88-åriga far Kai i hans odling. Först var hon tveksam. Hur ska hon finna något nytt här hos sin far i hans trädgårdsland. Ett skjul, ett växthus och massor av jord. Efterhand tiden går förändras hennes blick och sakta växer nya insikter fram. Bokprojektet med titeln Nära min far är i full gång och i skrivande stund (22 maj) kommer dagen för att boken ska gå i tryck allt närmare. 
 
Tid: 16 november, kl. 18.00–19.00
Plats: Landskrona bibliotek
 
Det blir även ytterligare två tillfällen: 
 
12 september, 18.00: Hans Jonsson – Samer- ingen isolerad ö.
10 oktober, 18.00: Jonas Dahlström – 07:27:47.
 
Föreläsningsserien är ett samarbete mellan Landskrona bibliotek, Fotoförfattarna inom förbundet och CFF – Centrum för fotografi. Med stöd av Region Skåne.