Fotoförfattarna | 24 Maj 2023 | SFF

Från idé till färdig bok: Hans Jonsson

Hur går det till att göra en bok? Under hösten arrangerar Landskrona bibliotek en serie föreläsningar där tre fotoboksförfattare presenterar sina böcker under rubriken Från idé till färdig bok.

Från idé till färdig bok: Hans Jonsson

Foto: Hans Jonsson

Hans Jonsson har arbetat som fotograf sedan början på 1980-talet. Han började sin karriär på Sydsvenskan i Malmö där han jobbade fram till 1994 för att därefter bli freelance, främst med magasin- och reklamuppdrag. Hans har tidigare gett ut böckerna Sista dansen med Monica (2005), Hövding med rätt att klippa band (2012), Barbie älskar Sverige (2016), samt Samer-ingen isolerad ö (2021).
 
I Samer – ingen isolerad ö porträtterar Hans Jonsson samer i deras viktiga miljöer och sammanhang. Här möter vi några av de människor som verkar i fjällvärlden och i renskötseln, den vardag som är en naturlig och självklar del av samernas liv sedan urminnes tid. Boken innehåller även samernas egna berättelser och en essä som sätter bilderna i ett historiskt perspektiv. Texterna är översatta till nordsamiska och engelska. Hans har använt sig av våtplåtsfotografi, en fotografisk process från mitten av 1800 talet. Man fotograferar på glas- eller aluminiumplåtar i stället för film och eftersom processen är våt måste man alltid ha sitt ”mörkrum” med sig.
 
Tid: 12 september, kl. 18.00–19.00
Plats: Landskrona bibliotek
 
Det blir även ytterligare två tillfällen: 
 
10 oktober, 18.00: Jonas Dahlström – 07:27:47.
16 november, 18.00: Anette Nilsson – Nära min far.
 
Föreläsningsserien är ett samarbete mellan Landskrona bibliotek, Fotoförfattarna inom förbundet och CFF – Centrum för fotografi. Med stöd av Region Skåne.