abcdefefhsi
Fotoförfattarna | 5 April 2016

Fruitful Relations - Kavala seen through the eyes of Swedish Photographers

Utställningen där SFFs Kavalla-stipendiater visar sina bilder öppnar tisdag 5 april med närvaro av svenska ambassadören i Grekland.

Fruitful Relations - Kavala seen through the eyes of Swedish Photographers


Foto: Magnus Westerborn

Medverkande fotografer som deltar i utställningen Fruitful Relations:

Eva Wernlid
Anna Gerdén
Ulrika Walmark
Åke Sandstrom
Ann Eringstam
Barbro Vivien
Björn Abelin
Björn Larsson
Bosse Kinnås
Christer Järeslatt
Elisabeth Zeilon
Emanuel Cederqvist
Erik Holmstedt
Eva S Andersson
Helga Jonsson
Hendrik Zeitler
Jenny Lindhe
Jerker Andersson
Johanna Henriksson
Johanna Norin
John S Webb
Lina Haskel
Ullabritt Jonsson
Lasse Persson
Lena Lahti
Maria Rosenlöf
Mikael Wahlberg
Helena Påls
Paulina Holmgren
Per Englund
Peter Boström
Robert Blombäck
Roland Hejdstrom
Staffan Jofjell1
Stig Hammarstedt
Thomas Wester
Tommy Arvidson
Truls Nord
Åke Ericson


Bodil Nordström-Karydaki, Svenska Institutet i Aten och Elisabeth Gullberg Kaidi, intendent för Kavallahuset
Foto: Magnus Westerborn 


Charlotte Wrangberg, svenska ambassdören i Grekland, tillsammans med Kavalas borgmästare samt medarbetare på Svenska Institutet i Aten.
Foto: Magnus Westerborn