Fotoförfattarna | 3 Maj 2023 | SFF

Helga Härenstam tilldelas stipendium till Paris

Vi gratulerar Helga Härenstam som tilldelats Fotoförfattarnas vistelsestipendium för vistelse på Svenska institutet i Paris i november. 

Helga Härenstam tilldelas stipendium till Paris

Foto: Helga Härenstam

I november bär det av till Paris för Helga Härenstam som under sin vistelse kommer att fortsätta sitt samarbete med fotografen och konstnären Anna Strand. Ett projekt som bygger på att de skapar associativa konstverk – efter uppdrag de ger varandra. Som en form av brevväxling. Projektet kommer sedan att presenteras som en publikation. 

Bilden är från februari då uppdraget tog Helga till Finland. 

Svenska institutet i Paris och Fotoförfattarna inom förbundet samarbetar kring gästbostad i Paris. Fotoförfattarna disponerar en av Svenska Institutets gästlägenheter under två veckor för att erbjuda en arbetsvistelse.