Fotoförfattarna | 11 Sept 2023 | SFF

Sök stipendium till Kavalla

Fotoförfattarna delar årligen ut vistelsestipendier till Kavalla i Grekland. Sammanlagt delas sex stipendier i tre kategorier ut. Stipendiet består av två veckors vistelse i Atheninstitutets gästhem och ett resebidrag på 5000 kr. Ansökningsperioden är 11 september – 20 november och avser vistelse under 2024.   

Sök stipendium till Kavalla Foto: Ola Kjelbye, Kavalla-stipendiat 2023

Foto: Ola Kjelbye, Kavalla-stipendiat 2023

Sammanlagt delas 6 stipendier i 3 kategorier ut:  

  1. Fyra stipendier delas ut till medlemmar i SFF/Fotoförfattarna som givit ut minst en bok. Boken ska vara försedd med ISBN-nummer och vara levererad till de sju svenska referensbiblioteken.
  2. Ett stipendium delas ut till medlem i SFF/Fotoförfattarna. Medlemmen behöver ej ha gett ut någon bok. 
  3. Ett stipendium är öppet för alla bokproducerande fotografer som givit ut minst en bok. Fotografen behöver ej vara medlem i SFF/Fotoförfattarna men ska vara svensk medborgare eller folkbokförd i Sverige. Boken ska vara försedd med ISBN-nummer och vara levererad till de sju svenska referensbiblioteken. 

Sökande som ej fått stipendiet tidigare prioriteras av juryn.  

Stipendiet består av två veckors vistelse i Atheninstitutets gästhem och ett resebidrag på 5000 kr.

Jury är styrelsen för Fotoförfattarsektionen inom SFF. Beslutet kan inte överklagas. Sökande som ej fått stipendiet tidigare prioriteras av juryn.

Om du får ett stipendium vill vi att du skickar in en reseberättelse med bilder senast 2 månader efter din vistelse.

Ansökningsperioden är öppen 11 september – 20 november och du ansöker via formuläret nedan.  

Notera att bilderna du ombeds bifoga i ansökan nedan och skall vara i jpg och där en av bilderna skall vara minst 1920 pixlar bred och helst i liggande format då vi i det fall du tilldelas stipendium kommer kommunicera det i våra kanaler.