Fotoförfattarna | 31 Mars 2024 | SFF

Sök Fotoförfattarnas Uppsatsstipendium

Skriver du en masteruppsats kopplad till den svenska fotoboken? Nu kan du ansöka om Fotoförfattarnas stipendium på 5 000 kr. Ansökningsperioden är 1 april – 1 maj 2024. 

Sök Fotoförfattarnas Uppsatsstipendium

Foto: Annika Thörn Legzdins

Stipendiet riktar sig specifikt till dig som utbildar dig till bibliotekarie, arkivarie, museolog eller konstvetare men kan sökas av alla studenter som skriver en masteruppsats som berör ämnet den svenska fotoboken.  

Stipendiet kan sökas två gånger per år, ansökan är öppen 5 december 2023  – 5 januari 2024, och sedan 1 april – 1 maj 2024. Du kan söka stipendiet både vid uppstart eller arbetets slutfas/examination. 

För att söka stipendiet, skicka din plan, ett utkast eller färdiga uppsats tillsammans med personligt brev. Ju utförligare du kan beskriva ditt arbete desto större är chansen att din ansökan beviljas.  Du hittar ansökningsformuläret nedan. 

Stipendiater utses av Fotoförfattarnas styrelse och stipendiet delas ut högst 2 gånger per år. Du kan söka stipendiet både i januari och maj för samma uppsats, till exempel innan och efter slutförandet.  Beslutet kan ej överklagas.  Fotoförfattarna inom Svenska Fotografers Förbund förbehåller sig rätten att publicera hela eller delar av de premierade uppsatserna i sina kanaler. 

Vid frågor kontakta sff@sfoto.se