Fotoförfattarna | 27 Mars 2019

Rädda biblioteken!

Sveriges Författarförbund har tagit initiativ till aktion för biblioteken i Stockholm. Något som Fotoförfattarna inom SFF står bakom.

Rädda biblioteken! Foto: Annika Thörn Legzdins.

Fotoförfattarna verkar för att stärka den Fotografiska litteraturens ställning  och att biblioteken utvecklas, inte avvecklas.

Vi uppmanar dig att stå upp för biblioteken och delta i aktionen. Här nedan förklarar Sveriges Författarförbunds ordförande Grethe Rottböll aktionen i ett brev:

”I dagarna har man på nationell nivå presenterat en biblioteksstrategi som tydligt visar hur beroende demokratin är av biblioteken. Dessutom visar all forskning om barns läsning hur avgörande den är för hela den lilla människans vuxna framtid.

Det känns därför närmast overkligt att politiker som säger sig främja läsning, kultur, demokrati och alla människors lika värde samtidigt drar in på de grundläggande förutsättningarna för Stockholms bibliotek och kulturskola.

Vi författare och översättare skiljer inte på våra insikter och vårt handlande. Vi vet att färre bibliotekarier, slopade bok-kollon och indragna författarbesök får stora effekter för samhället.

Sveriges Författarförbund uppmanar därför alla medlemmar i Stockholmsområdet att omgående bege sig till sitt eget bibliotek. Ställ frågor, ta reda på vilka nedskärningar just ditt bibliotek drabbats av. Rapportera till oss, var personlig, var konkret och mejla dina rader till förbundet med ditt namn. Vi tar med oss alla vittnesmål när vi inom kort uppvaktar stadshuset. Skicka din rapport på adressen info@forfattarforbundet.se

Låt oss sprida detta som en löpeld.  Nu räcker det!

Har du fler idéer om hur vi ska driva den här frågan i offentligheten  – ta kontakt med förbundet. Skriv även på vårt upprop för att rädda biblioteken. Du måste gå in på din mejl och bekräfta underskriften för att den ska registreras.

Grethe Rottböll, ordförande Sveriges Författarförbund.