Reserapport Paris | 6 Dec 2022 | SFF

Reserapport från Paris: Catharina Gotby

Det har varit fantastiskt att vara i Paris och vistas i den vackra miljön vid Institut Suédois. Att bo och vistas i en byggnad från 1570-talet, i stadsdelen Marais, ger ett hisnande historiskt perspektiv. Det är också härligt att vara på en plats under en tid, att tillägna sig staden som sitt eget rum. 

Reserapport från Paris: Catharina Gotby

Foto: Catharina Gotby

Under stipendietiden har jag har haft möjlighet att möta andra konstnärer, kontakta och träffa gallerister och förläggare. Jag har också sett fantastiska utställningar vid museer och gallerier, Paris Photo och signerat min bok BRAND vid Polycopies.

Min starkaste upplevelse var Boris Mikhailov retrospektiva utställningen ”Ukrainian diary” vid MEP, Maison de la Photographie. För att politiskt ifrågasätta och undergräva det totalitära sovjetiska staten började han måla på och förändra officiella fotografier. Han bryter sönder den fotografiska korrekta avbildning av verklighet i en skissartad och ofullkomlig form där uttrycket är en del av den fotografiska berättelsen.Vid det nyöppnade museet Collection Pinault visas Boris Michalovs verk ”At Dusk” (1993), 110 fotografier från hemstaden Kharkiv. Genom den upplösta ruffiga formen gestaltar Mikhailov de sociala konsekvenser vid det kapitalistiska systemets inträde efter det post-sovjetiska samhällets sönderfall, I utställningen ingår ett flertal verk som filmer av albanen Anri Sala som jag tidigare inte kände till, Sherry Levine och Wolfgang Tillmans. Tillsammans med arkitekturen i betong skapad av Tadao Ando formar utställningen och rummet upplevelsen av en naken, vacker och smärtsam mänsklig utsatthet.

Tiden i Paris har varit rik på olika sätt. Jag har haft två veckor utanför tiden, utan bestämt arbete. Det har gett mig utrymme att hinna med mig själv. Först nu har jag kunnat uppleva, inte bara se, destruktiviteten och förintandet i den anlagda brand jag utsatts för och skildrar i boken BRAND. Sorgen öppnar vägen till nya kommande projekt. Min dotter Alva, som doktorerat i filosofi i London och som jag inte träffar så ofta, hälsade på i Paris. Vi fick några fina dagar tillsammans.

Tack Fotoförfattarna!

Jag hoppas att fler får möjligheter till ett par veckor vid Institut Suédois.

Catharina Gotby