Fotoförfattarna | 24 Febr 2022 | SFF

Samtalskväll: Fotoboken som fysiskt objekt

Vilka tekniker kan man ta hänsyn till när man gör en bok? Hur påverkas läsarens upplevelse av boken som ett objekt beroende på dess format, binding och val av design? 

Samtalskväll: Fotoboken som fysiskt objekt

När: onsdag 9 mars kl 18.00- 20.00 
Var: Hasselblad Stiftelsen, Ekmansgatan 8, 412 56 Göteborg
Max 15 deltagare, först till kvarn. 
Anmälning sker till: vg@centrumforfotografi.se  

Hasselblad Stiftelsen, Fotoförfattarna inom Svenska Fotografers Förbund och Centrum för fotografi bjuder in till en samtalskväll med Tommy Arvidson, fotograf, förläggare och skribent tillsammans med Hasselblads bibliotekarie Andreas Hagström. Kvällens samtal kommer att ha sin utgångspunkt från ett inspelat samtal mellan Eva Eriksson som är bokbindare och Tommy Arvidson. Det kan du se här.

Under kvällen kommer vi diskutera bokbinderiets möjligheter, där bokens fysiska utseende och produktionsformer står i fokus. 

Du får gärna ta med dig böcker från din egen samling som, som du upplever kan bidra till samtalet.