Fotoförfattarna | 25 Nov 2015

Sök Kavalla-stipendium 2016

Fotoförfattarsektionen inom SFF delar årligen ut fem stipendier till Kavalla i Grekland. Sista ansökningsdag är 31 januari.

Sök Kavalla-stipendium 2016

Fotoförfattarsektionen inom SFF delar årligen ut fem stipendier till Kavalla i Grekland. Fyra av dem riktar sig till medlemmar som givit ut bok/böcker som finns på folk-/skolbibliotek. Det femte stipendiet kan sökas av alla SFF-medlemmar.


Foto: Hendrik Zeitler, stipendiat 2012

Stipendiet består av två eller fyra veckors vistelse i Atheninstitutets gästhem samt 4000 kr respektive 6000 kr för resa/uppehälle. Jury är fotoförfattarsektionens styrelse. Beslutet kan inte överklagas.

Läs mer om Kavallahuset och föreningen här: 
Svenska institutet i Athen
Kavallahusets vänner

Läs reserapporter från tidigare stipendiater här.

Ansök till Kavallastipendiet här. Sista ansökningsdag är 31 januari 2016.