Fotoförfattarna | 17 Nov 2017

Sök stipendium till Grekland

Fotoförfattarsektionen inom SFF delar årligen ut fem stipendier till Kavalla i Grekland. Fyra av dem riktar sig till medlemmar som givit ut bok/böcker som finns på folk-/skolbibliotek. Det femte stipendiet kan sökas av alla SFF-medlemmar.

Sök stipendium till Grekland

Foto: Hendrik Zeitler

Stipendiet består av två eller fyra veckors vistelse i Atheninstitutets gästhem samt 4000 kr respektive 6000 kr för resa/uppehälle. Jury består av Fotoförfattarsektionens styrelse.

Fotograferna Björn Engberg, Krister Hägglund, Betina Vang, Susanne Otterberg och Paul Hansen fick stipendier 2018.