Fotoförfattarna | 10 Mars 2021

Sök till The Photographic Artist’s Book: Performing sustainability

Hur kan man som konstnär agera hållbart i en situation nära en ekologisk kollaps? Vilka berättelser och konstnärliga undersökningar kan detta tillstånd generera? Det är några frågor kursen The Photographic Artist’s Book: Performing sustainability vill diskutera utifrån ett konstnärligt perspektiv och i relation till konstnärliga publiceringsstrategier. 

Sök till The Photographic Artist’s Book: Performing sustainability Från Karl-Johan Stigmarks "Åtta Pappershändelser", 2020

Från Karl-Johan Stigmarks "Åtta Pappershändelser", 2020

Kursen är en ettårig heltidsutbildning på avancerad nivå (60hp) som främst vänder sig till verksamma inom fälten konst, publicistisk verksamhet, fotografi och närliggande områden med ett intresse för att väva samman teori och praktik. Med ett socioekologiskt perspektiv syftar kursen till att medvetandegöra och utveckla studenternas projekt – både gällande publikationens innehåll och produktionsmetoder.

Läs mer här.