Fotoförfattarna | 6 Dec 2012

Stipendier från Författarfonden

Dessa fotografer får stipendier från Författarfonden.

Vid Sveriges författarfonds styrelsemöte den 6 december fördelades följande stipendier till fotografer. Totalt fördelades 13 femåriga stipendier, 20 tvååriga stipendier samt 117 ettåriga stipendier.

Tvåårigt arbetsstipendium på 80 000:- per år
Per Englund

Ettårigt arbetsstipendium på 50 000:-
Elin Berge
Mathias Grate
Jan Nordström
John Resborn
Pernilla Zetterman
Johanna Åkerberg Kassel

Ettårigt arbetsstipendium på 70 000:-
Charlotte Gawell
Christer Järeslätt
Rikard Laving
Karl-Johan Stigmark
Hans Strand
Stefan Wettainen

Läs mer på Författarfondens hemsida