Fotoförfattarna | 10 Dec 2012

Svensk Bokkonst 2012

Glöm inte att anmäla din bok till Svensk Bokkonst 2012. Sista anmälningsdag är den 31 dec.

Svensk Bokkonst 2012 Förra årets jury i arbete. Foto: Svensk Bokkonst

Ta chansen och får din bok bedömd av bokkonstjuryn. För att din bok skall kunna bli bedömd måste den vara tryckt mellan 1 jan 2012 och 31 december 2012.
Begreppet "bok" bör inte tolkas alltför snävt och trycket behöver inte heller finnas till försäljning i bokhandeln.

Varje bok anmäls och skickas i ett exemplar till: Svensk Bokkonst Kungl. biblioteket Box 5039 102 41 Stockholm

Om ni befinner er i Stockholm kan böckerna lämnas in i receptionen i Kungl. biblioteket Humlegården.


Glöm inte! Uppgift om att boken är avsedd för Svensk Bokkonst 2012 skall bifogas samt ifyllt faktablad och avsändarens kontaktuppgifter (i förekommande fall också kontaktperson).

Kom ihåg: för att komma med i årets jurybedömning bör böckerna vara inlämnade senast den 31 december 2012.

Glöm inte anmälningsavgiften på 200 kronor/bok.

Beloppet sätts in på Svensk Bokkonsts bankgiro 887-3762 med uppgift om vilken eller vilka böcker som avses.

 

För mer frågor kontakta: greger.bergvall@kb.se