Fotoförfattarna | 21 Juni 2011

Svenska Fotobokspriset 2011

Fotoförfattarna, en sektion inom Svenska Fotografers
Förbund, delar sedan 1996 ut Svenska Fotobokspriset för att uppmärksamma och stimulera kvalitativ fotoboksutgivning.

Inlämning till priset pågår fram till 31 augusti 2011 och juryn, som skall välja fem nominerade böcker varav en är vinnare, sammanträder i början av september.

Nu är ansökningstiden ute för i år.

Kontakt: Magnus Westerborn, ordf. Fotoförfattarna, magnus.westerborn@sfoto.se