Fotoförfattarna | 27 Mars 2017

Svenska Fotobokspriset 2017- nytt magasin

Kalle Assbring vann Svenska Fotobokspriset 2017. Läs om honom, de övriga nominerade och tre texter om fotoböcker i ett nytt magasin från Fotoförfattarna, Svenska Fotografers Förbund.

Svenska Fotobokspriset 2017- nytt magasin Omslagsbild: Kalle Assbring, vinnare av Svenska Fotobokspriset 2017

Med det här magasinet vill vi bredda samtalet om fotoboken. Förutom att presentera årets vinnare och de nominerade böckerna har vi bjudit in skribenterna Susanne Fessé, Linda Bergman och Björn Larsson från nättidskriften VERK. Deras texter ger olika ingångar till fotoboken och berör i viss mån även några av de nominerade böckerna. Texterna är inte avsedda att speciellt behandla årets nominerade böcker, utan ska i första hand diskutera fotoboken i ett vidare perspektiv. På så sätt kan vi bredda och fördjupa intresset, tankarna och kunskapen om fotoboken både som idé och som genre.

Magnus Westerborn, ordförande Fotoförfattarna, Svenska Fotografers Förbund.

Redaktör: Tove Falk Olsson
Formgivning: Sara Rapp Acedo

Vill du beställa ett exemplar? Kontakta Hanna Langenfelt på hanna@sfoto.se (obs finns endast i ett begränsat antal). Magasinet kostar 25 kr (portokostnaden). 

Här kan du läsa Linda Bergmans text om materialitet, form och text i fotoboken. Läs mer