Fotoförfattarna | 19 Febr 2015

The Photographic Artist´s Book

The Photographic Artist´s Book är en ettårig heltidsutbildning på Kungliga Konsthögskolan som vänder sig främst till verksamma inom fälten konst och fotografi.

Kursen väver samman teori och praktik för att utveckla ett fotografiskt material i relation till publikationer sett i en vid bemärkelse. Utifrån aspekter som demokrati, aktivism och historia undersöks olika strategier för publicering.
Utöver deltagarnas självständiga arbete med att utveckla och färdigställa ett fotografiskt material i relation till publicering, bedrivs undervisningen i form av gruppseminarier, handledning individuellt och i grupp, föreläsningar och workshops. Det genomförs även en studieresa inom Europa med föreläsningar, studiebesök och möten på plats.

Målsättningen är att varje student ska finna en publiceringsform för sina respektive fotografiska material. Boken kan vara ett format för publicering som blir aktuellt, men kursen öppnar även för andra publiceringsformer där ny teknik erbjuder nya möjligheter.

För tillträde till kursen krävs konstnärlig kandidatexamen eller kandidatexamen i andra relevanta ämnen eller motsvarande kunskaper.

Ansökan görs senast den 2 mars 2015.

Kursens upplägg
Schemalagda aktiviteter sker två dagar varannan vecka med moment där alla studenter deltar i seminarier, föreläsningar, handledning och workshops. Utöver det bedrivs självständigt arbete med att utveckla och färdigställa ett fotografiskt material i relation till publicering. Under höstterminen sker även en studieresa som delvis betalas av studenten. Därutöver finns möjligheter att delta i olika kurser inom skolans verkstäder som till exempel bokbinderi och olika trycktekniker, prepress och Indesign.

Kursen avslutas med en publik presentation på Konstakademiens bibliotek.

Läs mer här.

Kursansvariga
Björn Larsson,  bjornla@kkh.se
Carl Johan Erikson, carl.johan.erikson@kkh.se