abcdefefhsi
Fotoförfattarna | 3 Mars 2020

Vill du ha en fotoboksrelease på Centrum för fotografi?

Fotobokens form ger många en unik möjlighet att berätta en historia och förmedla sitt arbete. Tillsammans arrangerar Fotoförfattarna/SFF och CFF en kväll med våra medlemmars bokreleaser.

Vill du ha en fotoboksrelease på Centrum för fotografi?

Foto: Annika Thörn Legzdins

Har du en nyutgiven bok (utgiven 2019–2020) som du vill ha release för?

Skicka oss ett mejl märkt ”Bokrelease” till kristyna.muller@centrumforfotografi.se, bifoga bokens kolofon, en kort beskrivning av dig och fotoboken senast den 23 mars.

De som blir utvalda att ha en bokrelease förväntas också att kunna närvara under programkvällen den 23 april på CFF i Stockholm. Juryn består av CFF och Fotoförfattarna/SFF och besked lämnas den 30 mars.

Du måste vara medlem i SFF och/eller CFF.
Max fem fotoboksförfattare.