Fotoförfattarna | 29 Okt 2012 | SFF

Vinnare av Svenska Fotoboksspriset 2012

Inka Lindergård och Niclas Holmström vann Svenska Fotobokspriset 2012.

Vinnare av Svenska Fotoboksspriset 2012 Foto: Miriam Klyvare

Inka Lindergård och Niclas Holmström – Watching Humans Watching (Kehrer Verlag)

Inka Lindergård och Niclas Holmström har sin bas i Stockholm och har arbetat tillsammans sedan 2007.
De undersöker genom sitt fotografiska arbete mänskliga beteenden och företeelser, i grupp och i förhållande till naturen. Paret träffades då de studerade fotografi 2005-2007 och beslutet att samarbeta föll sig helt naturligt; att vara två ger energi, en annan dynamik, och resultatet blir alltid en kombination avbådas ursprungsidéer.

Boken Watching Humans Watching består av två separata fotografiska arbeten som smälts samman och presenteras som en enhet. Titelarbetet Watching Humans Watching undersöker vårt beteende som individer i en grupp och vårt förhållande till naturen som det stora okända.
Genom ett förhållningssätt till turisterna i landskapet som påminner om samma objektivitet och distans som en naturfotograf har till djur, intresserar de sig för vad naturen och de storslagna vyerna gör med människan. Tanken att se på människor ur ett mer objektivt perspektivföddes under en safariresa i Tanzania. De fascinerades avturisternas beteende, hur de rörde sig i till synes förutbestämda mönster och hur färgen på deras kläder smälte in i den omgivande naturen, precis som djuren i nationalparken de besökte.Arbetet SAGA kan beskrivas som en experimentell undersökning avfotografernas egen uppfattning avdet sublima och det magiska, avpsykologiska krafter i naturen och fenomen som solnedgångar och horisonter.I kontrast till de icke arrangerade fotografierna i Watching Humans Watching är SAGA mer kontrollerat och tillrättalagt. Det är skapade installationer, där de bland annat använt sig avsprejfärg, rosa rök och färgfilter på blixten för att förändra landskapet. De strävade också efter att göra serien mer gåtfull och dubbelbottnad.
I arbetet med SAGA var slutresultatet – vad de ville uppnå -inledningsvis mer svårgripbart och vare sig tematiken eller det visuella var styrande, utan växelverkade som parallella processer. Ett återkommande tema är färgerna som återfinns i solnedgången: röd, rosa, gul och blå. Attraktionskraften i just solnedgången och dess färger stod klart för dem under en resa till Hammerfest och i bildserien SAGA ses exempel på hur de överfört dessa färger till installationer och scenerier.Båda bildserierna handlar om människan i relation till naturen som det stora okända, men SAGA belyser mer den mystiska aura som omger vår förståelse avnaturen.
”Vi försöker inte ta vackra bilder, men strävar absolut efter att göra fotografier som gränsar till fantasy”, säger Niclas.
De fotograferar under intensiva perioder, ofta på resor och sammanhängande under flera månader i sträck. Stimulansen i att vara i en miljö som är fullständigt ny är viktig, men själva platsen är oviktig, det är bara en fond och de försöker i möjligaste mån ta bort alla geografiska referenser.

2012 års jury:
Elsa Modin, Johan von Freidrichs, Johan Sjöström och Anastasia Taylor-Lind.

Juryns motivering:
Inka Lindegård & Niclas Holmström gjuter nytt liv i landskapsfotografiet och vårt sätt att betrakta korsdraget mellan människa och natur. Med ett okonventionellt och associativt förhållningssätt knyter de an till naturen som det stora okända, både med ett konsthistoriskt och nutida bildspråk. Bokens lekfulla form förmedlar personliga och överraskande perspektiv.

Utställningar i urval: Soloutställning på Swedish Photography i Berlin, Tyskland, 2013. Soloutställning på Green Is Gold i Köpenhamn, 2013. Swedish Photography på Context Art Fair i Miami, USA, 2012. Swedish Photography på SP-ARTE i São Paulo, Brasilien, 2012.