Stipendier | 22 Mars 2023

Sök vistelsestipendium till Paris

Svenska institutet och Fotoförfattarna inom SFF samarbetar kring gästbostad på Svenska Institutet i Paris. Fotoförfattarna disponerar en av lägenheterna under det två första veckorna i mars och de två första veckorna i november för att erbjuda en arbetsvistelse. Ansökningsperioden är 22 mars –  21 april 2023 och avser vistelse i november 2023. 

Sök vistelsestipendium till Paris

Svenska Institutet i Paris. Foto: Vinciane Lebrun-Verguethen/Voyez-Vous

Svenska institutets sex gästlägenheter är belägna i Sveriges enda kulturhus utomlands: en 1500- talsbyggnad i Marais-kvarteren mitt i Paris. Lägenheterna renoverades under 2019 och har inretts av några av Sveriges främsta inredningsarkitekter och formgivare för att stärka designprofilen med hänsyn till kvalitet och hållbarhet.

Svenska institutet (SI) är en statlig myndighet som har till huvuduppgift att sprida kunskap om Sverige i utlandet och att svara för utbyte med andra länder inom kultur, utbildning, forskning och samhällsliv. Verksamheten finansieras genom anslag från statsbudgeten. Svenska institutet i Paris (SIP) är en enhet i SI:s verksamhet och är Sveriges enda kulturhus utomlands beläget i Hôtel de Marle, ett stadspalats från 1500-talet. I byggnaden finns också sex gästbostäder tillhörande verksamheten.

Stipendiet kan sökas två gånger per år och består av två veckors vistelse i en av Svenska Institutets gästlägenheter samt ett resebidrag på 5.000kr.

Fotografer som är medlemmar i Fotoförfattarna inom SFF kan ansöka om två veckors vistelse i gästbostaden.

Vistelseperiod:
Första två veckorna i november 2023

Läs alla kriterier här.

Ansökan är öppen 22 mars – 21 april 2023 (för vistelse i november 2023).