Fotoförfattarna | 23 Sept 2022 | SFF

Fotobokcirkel med Svante Larsson

Prata om prisade fotoböcker tillsammans med Svante Larsson i Landskrona. 

Fotobokcirkel med Svante Larsson

Foto: Svante Larsson (självporträtt).

Välkommen till en Fotobokcirkel med Svante Larsson i Landskrona, helgerna 8-9 oktober samt 19-20 november.  
 
Under helgerna pratar vi om följande fotografer och teman:

Malin Gezelius – Amplexus. Erik Berglin –The Bird Project, Anders Ängsvik – Roadkill. Samlande temat är här betraktande och vårt förhållande till djur och natur.

Angelica Elliott – Rågsved, August Eriksson – What Happens When Nothing Happens samt Annika Thörn Legzdins & Anna Tullberg – Deconstructing, diagramming, dreaming. Temat här är platser och tre olika förhållningssätt att skildra platser med hjälpa av fotografi som medium.

Kent Klich – A Tree Called Home, Xenia Nikolskaya  – The House my grandfather built samt Axel Karlsson-Rixon –  At the time of the third reading. Temat här är Ryssland.

Svante Larsson är konstnär, skribent och tidigare lektor i fotografi vid Konstfack bl a ansvarig för kursen i Fotografins och videokonstens historia. Han har lett flera fotobokscirklar för Centrum för fotografi och Fotoförfattarsektionen i Stockholm både reellt och virtuellt och när ett starkt intresse för den specifika form av fotografi som fotoboken utgör. Larsson är utbildad på Institutionen för Konst, Konstfack Stockholm och driver tillsammans med Johan Willner printfirman Kornskarpt i Stockholm.

 
Första helgen ses vi på Landskrona museum och andra helgen på Landskrona bibliotek.
Mejla intresse till: biblioteketvuxen.program@landskrona.se
Lördagarna 8 oktober samt 19 november pågår bokcirkeln 15.00-18.00.
Söndagarna 9 oktober samt 20 november gäller 10.00-13.00. 
 
Fotobokcirkeln är ett samarbete mellan Landskrona bibliotek, Landskrona museum, Landskrona Foto,  Fotoförfattarna inom förbundet och arrangeras med stöd av Region Skåne. 
 
Bokcirkeln är gratis och här kan du läsa mer.