Fotoförfattarna | 30 Juni 2020

Fotobokscirkel med Helga Härenstam

Diskutera fotoböcker tillsammans med Helga Härenstam,
fotoboksförfattare och lektor i fotografi/konst.

Fotobokscirkel med Helga Härenstam

Uppslag ur Helga Härenstams bok In waiting for what is to come

I denna fotobokscirkel på Landskrona bibliotek väljer varje deltagare och kursledaren ut 1-3 fotoböcker från valfri tid och genre. Upplägget på träffarna utgår sedan från dessa val.

När du anmäler dig, anger du 1-3 fotoböcker som du skulle vilja diskutera, böcker som fascinerar/intresserar, eller kanske irriterar dig. Det skulle även kunna vara en bok du själv är författare till eller inblandad i på annat sätt. Dessa böcker ska helst gå att få tag på genom bibliotek. Du ska ha möjlighet att ta dem med fysiskt.

Kursledaren Helga Härenstam kommer att planera träffarnas innehåll utifrån några av dessa böcker. Som exempel kanske tre av böckernas innehåll är intressanta i relation till varandra och utgör ett tillfälle, två andra kanske är en kontrast/krock, som blir ett annat tillfälle, en bok kanske bygger på relationen text och bild och bildar ett tredje tillfälle…

De fyra träffarna kommer att bygga på samtal om fotografi i bokform och om historieberättande. Diskussionerna utgår från de valda böckernas fotografier, dess sekvenser, bildspråk, texter, form, ämnen, problematik, kontext, personen bakom, samt de referenser och associationer böckerna leder in på.

Cirkeln vänder sig till alla intresserade men även till dem som själva arbetar med, eller skulle vilja arbeta med fotoböcker och vill utvecklas genom samtal om fotobokens värld.

Datum:
Föranmälan senast 10 augusti.
Lördag 5 september, 16.00.
Torsdag 1 oktober 17.30.
Torsdag 12 november 17.30.
Torsdag 3 december 17.30.

Helga Härenstam arbetar med foto- och textbaserade konstprojekt som presenteras främst som böcker. Hon har gett ut sju fotoböcker. Hennes senaste bok In Waiting for what is to come, mottog pris från Hasselblad foundation och svensk bokkonst samt nominerades till svenska fotobokspriset 2019, projektet visades även i utställningsform på Göteborgs konsthall, Arbetets museum och Alma Löv museum. Härenstam är verksam i Göteborg där hon utöver konstnärskapet arbetar som lektor i fotografi/konst på Göteborgs universitet. Hon är även styrelsemedlem i Centrum för fotografi, samt arbetar för Kulturrådet. För mer info se: http://www.helgaharenstam.se

Bokcirkeln är gratis. Föranmälan senast 10 augusti till:
biblioteketvuxen.program@landskrona.se.

Arrangörer: Landskrona bibliotek, Landskrona museum, Landskrona Foto och Fotoförfattarna/SFF.
Arrangeras med stöd av Region Skåne och Kulturrådet #garanteratbraböcker.