Fotoförfattarna | 18 Aug 2023 | SFF

Snart kan du ansöka om Författarfondens stipendier

Från och med den 20 augusti kan litterära upphovspersoner söka om Författarfondens stipendier. 

Snart kan du ansöka om Författarfondens stipendier

Foto: Felicia Gränd

Litterära upphovspersoner inkluderar författare, översättare, tecknare och fotografer. Du hittar fullständiga kriterier och mer information på Författarfondens hemsida.

Ansökningsperioden sträcker sig 20 augusti – 20 september 2023.

Observera dock att särskild biblioteksersättning kommer att utlysas först till våren 2024, närmare bestämt under perioden 1 februari – 1 mars 2024.