Fotoförfattarna | 8 Sept 2021

Sök stipendium till Kavalla

Nu är det dags att söka vistelsestipendier till Kavalla i Grekland. Sammanlagt delas sex stipendier i tre kategorier ut. Stipendiet består av två veckors vistelse i Atheninstitutets gästhem och ett resebidrag på 5000 kr. Ansökningsperiod: 8 september – 20 december 2021.

Sammanlagt delas sex stipendier i tre kategorier ut:

-Fyra stipendier delas ut till medlemmar i Fotoförfattarna som givit ut minst en bok. Boken ska vara försedd med ISBN-nummer och vara levererad till de sju svenska referensbiblioteken.
-Ett stipendium delas ut till medlem i Fotoförfattarna. Medlemmen behöver ej ha gett ut någon bok.
-Ett stipendium är öppet för alla bokproducerande fotografer som givit ut minst en bok. Boken ska vara försedd med ISBN-nummer och vara levererad till de sju svenska referensbiblioteken. Fotografen behöver ej vara medlem i SFF eller Fotoförfattarna men ska vara svensk medborgare eller folkbokförd i Sverige.

Stipendiet består av två veckors vistelse i Atheninstitutets gästhem och ett resebidrag på 5000 kr.

Jury är styrelsen för Fotoförfattarsektionen inom SFF. Beslutet kan inte överklagas. Sökande som ej fått stipendiet tidigare prioriteras av juryn.

Om du får ett stipendium vill vi att du skickar in en reseberättelse med bilder senast 2 månader efter din vistelse.

Läs mer