Fotoförfattarna | 9 April 2012

Träarkitektur i vacker bokform

Ett land fullt av skog har förstås använt sig av träet som byggmaterial i århundraden. Träpriset instiftades på 1960-talet av Skogsindustrierna för att främja ny trä-arkitektur. Nu har vinnare och nominerade till 2012 års pris kommit i vacker bokform.

Träarkitektur i vacker bokform

Vårt land är och har varit influerat av den rikedom på skog som vi har. Vi har byggt våra hus i trä sedan hedenhös, utvecklat träbyggandet enligt traditioner som kommit och gått. De röda stugornas intåg i det som tidigare var de grå väderbitna kåkarnas land, berodde på en önskan att det skulle likna tegel som ute i Europa och de guldmålade husen skulle efterlikna den sandsten som renässansens palats byggdes av. Likafullt var de byggda av trä. Och även om miljonprogrammets väldiga bostadskomplex kommit att präglas av betongen har trä varit en fortsatt livaktig tradition och ett givet inslag i svensk arkitektur .

Trä är mindre miljöpåverkande än många andra material. Att bygga i en hållbar teknik hör numera till honnörsorden i samhällets planering för en framtid som ska äta mindre av jordens resurser än vi gör med vårt sätt att leva.

Träpriset instiftades 1967 av Skogsindustrierna för att befrämja just svensk arkitektur i materialet. Sedan 1988 utdelas det vart fjärde år och 2012 utsågs Skogssauna Tomtebo ritad av Meter Arkitektur AB till vinnare av priset.

Bokförlaget Arena som satsar en hel del på utgivning av fotoböcker har i år gjort en bok om Träpriset där de nominerade projekten presenteras med arkitekturfotografernas fotograf - Åke E:son Lindmans - fantastiskt fina bilder. Han har en beundransvärd förmåga att känna in en arkitektur och verkligen förmedla den via kameran . Den här boken är inget undantag.

Förutom att boken i text och fotografier presenterar de nominerade, och inte minst det vinnande förslagets geniala arkitektur och platsspecifika inkänning, visar boken på den rika trätradition inom husbyggande som är entusiasmerande livaktig i vårt land.

Arkitektur i trä – Träpriset 2012

Foto: Åke E:son Lindman
Projektledare: Per Bergkvist (text) och Marie Åsell (redaktion)
Grafisk design: Daniel Bjugård och Mattias Sjöstedt
Bokförlaget Arena