Fotoförfattarna | 9 Maj 2023 | SFF

Välkommen på Fotoförfattarnas årsstämma 16 maj 2023

Fotoförfattarnas årsstämma hålls den 16 maj kl.10.00 på Generator, Torsgatan 10, Stockholm.

Välkommen på Fotoförfattarnas årsstämma 16 maj 2023

Foto: Paulina Holmgren, Senay Berhe, Felicia Gränd, Evelina Carborn, Amir Nabizadeh, Felicia Gränd.

Till stämman behövs ingen anmälan. Samtliga handlingar, dagordning och mer information finns publicerade under inloggat läge.

Reseersättning utgår för deltagande på årsstämman för dig som bor utanför Storstockholm. Resebidraget är 15 kronor/mil oavsett färdsätt och betalas ut efter stämman. Blankett för detta kommer att tillhandahållas på plats på Generator.

Generator ligger på Torsgatan 10, 111 23 Stockholm med gångavstånd från Centralstation. Hitta hit

Efter stämman finns det möjlighet för den som vill att äta lunch till självkostnadspris på restaurang Hilma på Generator. Efter lunch följer förbundets årsstämma, inspirationsföreläsningar, stipendieutdelning, mingel och middag. Läs mer här