Fotoförfattarna möter | 29 April 2022

Åke Hedström

ÅkeHedström (f. 1932) började fotografera när han var i tjugoårsåldern, och fick i början av sin konstnärliga karriär möjligheten att arbeta som assistent åt den kända svenske fotografen Georg Oddner. Hedström har genom åren producerat ett stort antal fotografiska projekt och gett ut flera fotoböcker. Hans verk finns representerat på flera svenska museer, bland annat Moderna Museet, Malmö Museer och Statens konstråd. 

Med skarp och inkännande blick dokumenterar Hedström omgivningen och de ofta små eller spontana händelser han och Kim möter i egnahemsmiljön eller i industrilandskapet. Typiskt för Hedströms bilder är hans känsla för detaljer och proportioner, samt hans förmåga att dokumentärt spegla vår samtid. Långsamt skildrar bilderna hur årstiderna i Malmö avlöser varandra, och hur staden naggas i kanten, förändras eller kompletteras av de personer som bebor den.

Åke Hedström var ordförande för Svenska Fotografers Förbund mellan åren 1997-2000.

Film: Nils Bergendal