Fotoboksguiden

En fotobok blir till – en kronologisk resa till färdig fotobok
(Kanske din tidsplan ser helt annorlunda ut, men denna kan kanske ge dig några tips.) 

1 år före
Ta kontakt med formgivare.
Bestäm dig för vad du vill att formgivaren skall göra (bestämma storlek, papper, köpa tryckeritjänster).
Leta reda på de stipendier du kan söka (stipendier delas oftast ut en eller två gånger per år).
Gör listor på de som du vill skall veta att din bok kommer ut.
Öppna konton på sociala medier där folk kan följa framväxten av boken.
Beställ ISBN nummer.
Gör ditt slutliga bildurval.
Skriv färdigt din text eller fundera på om du vill att någon annan skall medverka med text till din berättelse.

10 månader före
Prata med tidningar som kan vara intresserade av att presentera ditt material.
Sök samarbetspartners som kan köpa del av upplagan.
Begär in offert från olika tryckerier (om du inte lägger det på formgivaren).
Fundera över om du vill starta en crowdfunding kampanj.

8 månader före
Leverans till formgivare.

6 månader före
”Färdig” dummy från formgivare. Än har du chans att tänka om och förbättra.
Kanske du vill göra en mindre utställning till boksläppet?
Tänk också på att det finns flera svenska och internationella tävlingar där vinsten utgörs av att man får sin dummy tryckt på ett tryckeri.

3 månader före
Tryckanpassa bilderna till boken.

2 månader före
Skicka färdigt material till tryckaren, kom överens om tryckdatum och begär att få vara med på tryckning.
Boka in ställen där du kan ha boksläpp, helst hos bokhandlare som specialiserar sig på fotoböcker, helst i olika delar av landet.

1 månad före
Gör färdigt bilder till limited edition upplaga.
Bindning av boken.
Lägg ut boken på Bokinfo.

BOKSLÄPP!

Skicka böcker till Universitetsbiblioteken, sk Pliktexemplar.
Sök efterhandsstöd hos Statens Kulturråd.
Sök stipendium från Sveriges författarfond.
Lämna in till Svensk Bokkonst.
Lämna in till Svenska Fotobokspriset och andra fotobokstävlingar.
Sälj din bok på fotoboksmässor, och andra ställen där boken passar in.
Be att få prata om din bok hos bibliotek och andra sammankomster.
Skall boken lanseras utomlands, kolla upp de många fotoboksmässor som finns lite här och var.

Länklista:
ISBN Sverige: https://isbn.kb.se
Statens kulturråd: http://www.kulturradet.se/bidrag/litteratur/Litteraturstod/
Längmanska kulturfonden, ger ibland bidrag till tryckning:http://http://www.langmanska.se
Sveriges författarfond: http://www.svff.se
Crowdfunding: https://www.kickstarter.com
Bokinfo: https://www.bokinfo.se/sverige/

Litteratur om att göra fotoböcker:
Darius D Himes, Mary Virginia Swansson: Publish Your Photography Book, Princeton Architectural Press, 2014, ISBN 9781568988832
Jörg M. Colberg: Understanding Photobooks, the form and content of the Photographic Book, Focal Press, 2016. ISBN 9781138892699

Av Tommy Arvidson

Svenska bokförlag med fotoboksutgivning
Här finns en sammanställning med svenska bokförlag som har fotoboksutgivning. Till listan

Fotobokens ekonomi
Ta gärna även del av vår artikel från mars 2019 där Jenny Morelli och Tommy Arvidson går igenom hur du kan finansiera ditt fotoboksprojekt genom stipendier, bidrag och efterhandsstöd. Till artikeln.