Fotoförfattarna

Fotoförfattarna inom Svenska Fotografers förbund bildades 1972 för att ge fotoboksproducerande fotografer större möjligheter att tillvarata sina särintressen. Vi verkar för att stärka den fotografiska litteraturens ställning, samt för att stödja fotografer, både inom och utom förbundet, som ägnar sig åt bokutgivning.

Foto: Hendrik Zeitler